Spôsob platby
Klient si vyberie aká forma úhrady mu vyhovuje:
•    úhrada na bankový účet
•    cash - osobne


Po dohode text spracujeme, prepíšeme a po vyplatení požadovanej sumy spätne prepošleme prepísaný text (dokument) e-mailom.
Serióznosť voči zákazníkovi je u nás samorejmosťou!