•    spracovanie a prepis rukopisu 1,50€ / 1NS
•    spracovanie a prepis strojopisu 1,50€ / 1NS
•    spracovanie a prepis tlačeného textu 1,50€ / 1NS
•    spracovanie a prepis elektronického dokumentu 1,50€ / 1NS
•    spracovanie a prepis z cudzieho jazyka 2,20€ / 1NS
•    spracovanie a prepis tabuliek 2,20€ / 1NS
•    expresný prepis do 48 hodín, víkendy, sviatky 2,50€ / 1NS

 

Text rukopisov musí byť čitateľný. V prípade ťažšie čitateľného textu je cena dohodou!
1NS - 1normostrana = 1800 znakov vrátane medzier
Diskrétnosť pri písaní textov je samozrejmosťou.
Hotovú zásielku doručíme e-mailom.
Nie sme platcom DPH!